นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

สำหรับนโยบายทางธุรกิจมีไว้เพื่อให้ทราบ เพื่อการพัฒนาต่อยอดและความเข้าใจในโครงสร้างของบริษัท

การยกเลิกการใช้บริการ

หากมีประสงค์ในการออกจากการเป็นสมาชิก ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการจากทางเว็บไซต์ได้ ทั้งยกเลิกการเป็นเอสวีไอพี หรือการว่าจ้างการบริการต่างๆเช่นการรีสกิน แปลภาษา ในข้อนี้ครอบคลุมการให้บริการทั้งเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถแจ้งผู้ดูแลได้เลยทันทีทุกช่องทาง ทางเราจะดำเนินการสิ้นสุดการเป็นสมาชิกหรือการว่าจ้างต่างๆให้ภายใน7วัน โดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ทางบริษัทจะถือว่าลูกค้ายินยอมรับทราบตั้งแต่การสมัครเป็นสมาชิกและก่อนการว่าจ้างงานแล้ว

ค่าบริการเพิ่มเติม

หากคุณใช้บริการกับทางเว็บไซต์เรา ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษา รีสกิน หรือบริการดำเนินงานให้แบบครบวงจร ทุกอย่างจะเป็นไปตามราคาที่ตกลงกันไว้ตอนทำสัญญาว่าจ้างทั้งหมด ทางบริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต้องเกิดจากการที่ผู้จ้างมีประสงค์เพิ่มรายละเอียดหรือมีการปรับเปลี่ยนนอกเหนือจากในสัญญาเท่านั้น ทางผู้จ้างต้องมีการให้คำยินยอมและรับทราบกันทั้งสองฝ่ายในการเพิ่มเติมข้อตกลงและแก้ไขสัญญาดังกล่าว

การขอคืนเงิน

ทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิ์ให้การคืนเงินทุกกรณี หากสมาชิกหรือผู้ว่าจ้างได้ชำระค่าบริการกับทางเว็บไซต์แล้ว ถือว่ายอมรับในข้อตกลงทั้งหมดของบริษัท

 

ข้อเสนอ
ดีลลับ
คอมมูนิตี้ ทีมงาน