ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์เนื้อหา หมายถึงคอนเทนต์บนเว็บไซต์ของ www.irasubhost.com ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ข้อตกลงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ irasubhost.com และกฎหมายคุณสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ได้ irasubhost.com ยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในไซต์และขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ irasubhost.com อาจแก้ไขแทนที่หรือยุติไซต์หรือส่วนใด ๆ ของไซต์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ จะมีหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ irasubhost.com แต่เพียงผู้เดียว irasubhost.com ให้ไซต์บนพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" เนื้อหาทั้งหมดในไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงผลิตภัณฑ์และข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา irasubhost.com") ตลอดจนการเลือกและการจัดเรียงเนื้อหา irasubhost.com ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ กฎหมายและสนธิสัญญา การใช้เนื้อหา irasubhost.com ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดกฎหมายดังกล่าวและเงื่อนไขการใช้งานนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้หรือในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากระหว่างคุณและ irasubhost.com, irasubhost.com ไม่ให้สิทธิ์โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการใช้ไซต์หรือเนื้อหาของ irasubhost.com คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกเผยแพร่ซ้ำเฟรมเชื่อมโยงไปยังดาวน์โหลดส่งต่อแก้ไขดัดแปลงสร้างผลงานลอกเลียนแบบโดยอ้างอิงจากการเช่าให้เช่ายืมขายมอบหมายแจกจ่ายแสดงดำเนินการใบอนุญาตใบอนุญาตช่วงหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ ไซต์หรือเนื้อหา irasubhost.com ใด ๆ นอกจากนี้คุณตกลงที่จะไม่ใช้การขุดข้อมูลโรบ็อตหรือข้อมูลที่คล้ายกันและ / หรือวิธีการรวบรวมและการแยกรูปภาพที่เชื่อมต่อกับไซต์หรือเนื้อหา irasubhost.com เว้นแต่คุณจะทำข้อตกลงใบอนุญาตกับ irasubhost.com คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดแจกจ่ายแสดง และ / หรือคัดลอกเนื้อหา irasubhost.com

ความรับผิดชอบ?

ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์ด้วยความเสี่ยงของตนเองและผู้ใช้ต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้หรือใช้ข้อกำหนดในทางที่ผิด
ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดย irasubhost.com ต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของผู้ใช้โดยละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และจะยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่ irasubhost.com อาจต้องรับผิดในการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
irasubhost.com ไม่รับประกันความพร้อมใช้งานหรือความต่อเนื่องของเว็บไซต์หรือบริการและไม่รับประกันความน่าเชื่อถือคุณภาพความสมบูรณ์ความถูกต้องหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเฉพาะ
เพื่อเป็นตัวอย่างและไม่ใช่ข้อ จำกัด irasubhost.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจาก:

(●)ไม่รบกวนความรับผิดชอบของ irasubhost.com ไวรัสปัญหาทางเทคนิคการรบกวนการละเว้นไม่พร้อมใช้งานไฟฟ้าดับเครือข่ายโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ของผู้ใช้ขัดข้อง

(●)เว็บไซต์และบริการล่าช้าหรือไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากข้อบกพร่องหรือปริมาณการใช้งานมากเกินไปในอินเทอร์เน็ตเครือข่ายการสื่อสารหรือโครงข่ายไฟฟ้า

(1.)การกระทำของบุคคลที่สาม และคำว่า การันตีรายได้ การันตีผล หรือการันตีต่างๆภายในเว็บ ถือเป็นคำที่เกิดจากโปรแกรมแปลภาษาไม่ได้ให้เหตุผลผูดมัดใดๆไม่ว่าทางใดทางหนึ่งของกฏหมายและถือเป็นการทราบทั่วกันและยอมรับได้

(2.)เหตุการณ์อื่น ๆ นอกเหนือจากการควบคุมโดยตรงของ irasubhost.com

นอกเหนือจากการกระทำผิดโดยเจตนาของ irasubhost.com ตลอดจนลักษณะของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องหรือลักษณะของปัญหากฎหมายที่บังคับใช้ยังกำหนดให้ความรับผิดไม่สามารถ จำกัด ได้ตามข้อตกลงความเสี่ยงในการใช้เว็บไซต์และบริการของผู้ใช้และ irasubhost.com ไม่ใช่ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์และบริการนี้ รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากผู้ใช้

irasubhost.com ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการตัวกลางระหว่างข้อเสนอเนื้อหาของผู้ทำงานร่วมกันและผู้ใช้ที่ตั้งใจจะดาวน์โหลดและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหานี้เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในคำชี้แจงทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามส่วนที่ 1 ข้างต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สามและเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน irasubhost.com ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการค้นหาตามคำขอของผู้ใช้เท่านั้นและไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผลการค้นหา การแทรกลิงก์ในบริการไม่ได้หมายความว่า irasubhost.com มีความสัมพันธ์คำแนะนำหรือการกำกับดูแลเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ดังนั้น บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้: กฎหมายที่บังคับใช้

irasubhost.com จะใช้ความพยายามทางการค้าตามสมควรเพื่อรับรองความถูกต้องของคำหลักและคำอธิบายและเนื้อหาโลโก้มีไว้สำหรับการใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้นหรือใช้ในการแสดงออกที่เทียบเท่า อย่างไรก็ตาม irasubhost.com ไม่รับประกันหรือแถลงเกี่ยวกับคำหลักชื่อเรื่องหรือคำอธิบายใด ๆ หรือโลโก้เนื้อหาที่เป็นภาพหรือไม่มีโลโก้ซึ่งมีไว้สำหรับการใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น ดังนั้นแม้ว่าอาจมีข้อจำกัดความรับผิดอื่น ๆ ตามข้อกำหนดเหล่านี้ แต่ irasubhost.com จะไม่ชดเชยหรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากคำหลักชื่อหรือคำอธิบายที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้เนื้อหาภาพตามที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานด้านบทความข่าวเท่านั้น

บริการที่เสนอ

ผ่านทางเว็บไซต์ผู้ใช้สามารถค้นหาเนื้อหาที่เป็นภาพเช่นเทมเพลตและภาพประกอบรูปภาพไฟล์ AI และ Photoshop และครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ในรูปแบบใดก็ได้ จะเรียกย่อๆว่า (“ เนื้อหา”) ตลอดจนข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว่ใน irasubhost.com

ความยินยอม

การใช้เว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณยินยอมต่อข้อจำกัดความรับผิดชอบของเราและยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์ irasubhost.com หากเว็บไซต์ของเราคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ โดยทำตามไฮเปอร์ลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกดังกล่าวจากระบบดึงลิงค์ออโต้ แม้ว่าเราจะพยายามจัดหาลิงก์ที่มีคุณภาพไปยังเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์และถูกต้องตามหลักจริยธรรม แต่เราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาและลักษณะของไซต์เหล่านี้ได้ ลิงก์เหล่านี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่พบในไซต์เหล่านี้ เจ้าของไซต์และเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและอาจเกิดขึ้นก่อนที่เราจะมีโอกาสลบลิงก์ซึ่งอาจ 'ไม่ดี' โปรดทราบว่าเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราไซต์อื่น ๆ อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดที่แตกต่างกันซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของไซต์เหล่านี้รวมถึง "ข้อกำหนดในการให้บริการ" ก่อนที่จะมีส่วนร่วมในธุรกิจหรืออัปโหลดข้อมูลใด ๆ

การลงทะเบียน

ในการใช้บริการบางอย่างผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและเปิดใช้งานบัญชี ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้จะต้องระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องซึ่งผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผู้ใช้ตกลงที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนและยังรับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว หากผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์หรือมีเหตุผลที่ควรสงสัยในเนื้อหานี้ irasubhost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องปกป้องและรักษารหัสผ่านบัญชีเป็นความลับและต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องไม่อนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงบริการผ่านบัญชีของผู้ใช้หรือใช้บัญชีของผู้ใช้รายอื่นเพื่อเข้าถึงบริการ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีของผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ใด ๆ หากผู้ใช้สงสัยว่าผู้ใช้รายอื่นกำลังใช้บัญชีของตนเขา / เธอควรแจ้งให้ทราบทันที irasubhost.com อาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้หากพิจารณาว่าผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการติดต่อ

หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ถูกประกาศว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นไม่รวมอยู่ด้วย ข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ หากคุณประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อด่วน:[email protected] กฎหมายที่ใช้บังคับ: ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้และข้อตกลงแยกต่างหากใด ๆ ที่เราให้บริการแก่คุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร

ข้อกำหนดภายใต้ข้อกฏหมาย

เรามีนโยบายที่จะตอบสนองต่อประกาศการละเมิดใด ๆ และดำเนินการตามความเหมาะสมภายใต้ Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") และอื่น ๆ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง หากเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณถูกโพสต์บน irasubhost.comหรือหากลิงก์ไปยังเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของคุณถูกส่งคืนผ่านเครื่องมือค้นหาของเราและคุณต้องการให้นำเนื้อหานี้ออกคุณต้องให้การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งให้รายละเอียดข้อมูลที่ระบุไว้ในส่วนต่อไปนี้

องค์ประกอบต่อไปนี้จะต้องรวมอยู่ในการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ

(1.)แสดงหลักฐานของผู้มีอำนาจดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด ให้ข้อมูลการติดต่อที่เพียงพอเพื่อให้เราติดต่อคุณได้ คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องด้วย

(2.)คุณต้องระบุรายละเอียดที่เพียงพอเกี่ยวกับงานที่มีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดและรวมถึงคำค้นหาอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เนื้อหานั้นปรากฏในผลการค้นหา irasubhost.com

(3.)คำแถลงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวแทนหรือกฎหมาย

(4.)คำแถลงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

(5.)จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจเพื่อดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด ส่งการแจ้งการละเมิดเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ต่อไปนี้และการแจ้งเตือนทางอีเมลไปที่: [email protected]

 

ข้อเสนอ
ดีลลับ
คอมมูนิตี้ ทีมงาน